Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền 

  • Theme ( giao diện web ) là sản phẩm nội dung số nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu đổi , trả và hoàn tiền .Quý khách vui lòng xem web kỹ trước khi quyết định mua
  • TKweb5s chỉ hoàn tiền trước khi chúng tôi chưa gửi file cho quý khách , còn nếu gửi rồi thì không được hoàn tiền hay đổi trả 
  • Số tiền hoàn sẽ là tiền quý khách đã thanh toán
  • Tùy vào tình huống TKweb5s có quyền ( không có nghĩa vụ ) cho phép khách hàng thay đổi theme nếu thấy hợp lý